BETA

14.09.2009

01:19

משפט קצב: המתלוננת הוותיקה ביותר העידה היום

למרות ניסיון פרקליטיו למנוע זאת, העידה היום א', המתלוננת הוותיקה ביותר בפרשה. היא העידה על מקרים שהתרחשו לפני למעלה מ- 20 שנה, במסגרת עדות שיטה. היא עבדה תחת קצב בשנים שעבר קצב במשרד התחבורה

(1:46 דקות)