BETA

ביקורת על שיטת המינויים במשטרה בטיוטת דוח מבקר המדינה

הביקורת כוללת בין השאר אפליות ושחרור תתי ניצבים בכירים מסיבות לא ברורות מהמשטרה. משרד מבקר המדינה בתגובה: "לא נכנסים לפרטים עד שתסתיים הכנת הדוח"

(54 שניות)

טיוטת דוח מבקר המדינה מותחת ביקורת חריפה על שיטת המינויים במשטרה. מדובר בטיוטות שיצאו ממשרד מבקר המדינה למשטרה, ובראשה למפכ"ל הנוכחי דודי כהן.

הביקורת כוללת אפליות על רקע גיל, קריטריונים בעייתיים, שימוש בעייתי בועדות איתור על אף שדודי כהן הכניס ועדות אלה כדי לשפר את שיטת המינויים במשטרה, ושחרור שבעה תתי ניצבים בכירים מסיבות לא ברורות מהמשטרה על ידי כהן.

משרד מבקר המדינה מסר בתגובה כי הוא לא נכנס לפרטי הביקורת עד שתסתיים הכנת הדוח, כדי לא לפגוע בעבודה.