BETA

06.08.2008

00:31

מקורי זה לא הכי, אחי

הדילמה של המדפסת - לקנות מחסנית דיו מקורית או ממוחזרת? האם ידעתם שיצרניות המדפסות מפחיתות את כמות הדיו במחסנית?