BETA

"מצעד החיים": חשש שהמשלחות הישראליות ישמשו מטרות לדאע"ש

מצעד החיים ביום הזיכרון לשואה ולגבורה עומד השנה בצילם של הפיגועים באירופה. בשל החשש מארגון המדינה האסלאמית, מתקיימת אבטחת שיא במצעד, ושוטרים סמויים וגלויים צפויים לאבטח את המשלחות