BETA

27.04.2016

02:03

למה משרד האוצר בונה חווה סולארית בטכנולוגיה שתעלה מיליארדי שקלים מיותרים?

במכרז המקורי של משרד האוצר נבחרה שיטה שמבוססת על מראות, זאת אף על פי שהשיטה במסגרתה עושים שימוש בלוחות שחורים זולה בצורה משמעותית