BETA

30.06.2014

02:08

עודכן:

"אנליסט": מדוע קרקעות שאושרו למגורים הפכו לאדמות נטושות?

זוגות צעירים רבים ודאי שואלים עצמם מדוע לא נבנים מגורים בשטחים שנותרו ריקים ברחבי המדינה. עשירית מהקרקעות הפנויות נמצאות בידי בעלים פרטיים שנהנים מעליית הערך של הקרקע ולא ממהרים לבנות בה. גם באדמות של מנהל מקרקעי ישראל יש מי שלוקח את הזמן מבלי שהפקידות הממשלתית תתערב באיזושהי צורה כדי לזרז את הבנייה