BETA

04.02.2010

20:01

משרד התחבורה הכריע: "אל-על" תוכל לטוס לאילת

החברה תפעיל עד שלוש טיסות יומיות לכל כיוון בין נתב"ג לאילת. כיום פועלות בקו כ-20 טיסות יומיות, המובילות כמיליון נוסעים בשנה. בארקיע ובישראיר שוקלים אם לעתור לבג"צ נגד ההחלטה

(19 שניות)

התחרות בטיסות לאילת מתרחבת: משרד התחבורה אישר היום (חמישי) באופן סופי גם לחברת "אל על" להפעיל קו טיסות לעיר הדרומית. בעקבות ההנחייה, תחל "אל על" להפעיל עד שלוש טיסות יומיות לכל כיוון בין נתב"ג לאילת. בארקיע ובישראיר שוקלים אם לעתור לבג"ץ נגד ההחלטה.

כבר בחודש אוגוסט האחרון החליט שר התחבורה והבטיחות בדרכים ישראל כץ לאמץ עקרונית את המלצות רשות התעופה האזרחית (רת"א) ולאשר לחברת אל על לבצע לראשונה טיסות סדירות בין נתב"ג לאילת, לצד חברות ארקיע וישראייר.

שר התחבורה ציין כי מינוייה של אל על כמוביל נקוב שלישי לאילת עשוי להביא לירידה במחירי הטיסה ויסייע לממש את פוטנציאל הביקוש הקיים בקו. כיום פועלות בקו כ-20 טיסות יומיות, המובילות כמיליון נוסעים בשנה.

"הליברלזציה בענף שמנהיג משרד התחבורה ומתן אפשרות לחברת תעופה נוספת לפעול בקו לאילת עשויה להביא לירידה במחירי הטיסה ולהגדלת החשיפה של אילת ומדינת ישראל כיעד תיירותי" הוסיף כץ.