BETA

19.01.2015

01:03

עודכן:

על גב שכונות המצוקה: מפעל הפיס מחזיק מכונות לוטו בסיכוי אפסי לזכייה

גם בשנים האחרונות הקפיד מפעל הפיס לשווק את הגרלות הלוטו מטעמו כמשחק שבו משתתפות כל שכבות החברה תחת פיקוח. ואולם, מתחקיר "אנליסט" מתברר כי הארגון מפעיל 500 מכונות מזל - גם בשכונות מצוקה, שבהן סיכוי הזכייה אפסי. והמחיר: ישראלים רבים שהתמכרו, וחייהם נפגעו