BETA

02.10.2014

20:44

"אנליסט": האמת ששמסתתרת מאחוריי מע"מ-אפס

בדיקה של "אנליסט" ביחד עם חברת "היילנד" מלמדת שמאז ההשקה של מע"מ אפס הסכומים שקבלנים הסכימו לשלם למדינה במכרזים עבור האדמה זינקו עד עשרות אחוזים. הסיבה היא שרובם צופים התנפלות של צעירים על הדירות בגלל החוק, ורצים להצטייד בשטחים כדי לבנות אותן. למה זה צריך להדאיג את הקונים? כי כשהאדמות יקרות מבעבר, גם הדירות הפטורות ממע"מ יעלו לכולנו יותר