BETA

23.09.2009

00:30

עודכן:

נגד השפעת מחסנים, נגד שפעת החזירים - עוד לא

שפעת החזירים עדיין בקו עליה בישראל. קופות החולים החלו לחסן היום נגד השפעת העונתית הרגילה. החיסונים נגד שפעת החזירים עדיין לא כאן אבל חשיבותו של החיסון הרגיל עולה עוד יותר

(2:13 דק')