BETA

05.03.2014

22:12

עודכן:

זקן סיפרה לחוקרים: "אולמרט ביקש מדכנר כסף בשביל אחיו"

במשך 8 שעות ישבה מי שהייתה מזכירתו הנאמנה של ראש הממשלה לשעבר, ומסרה למשטרה את גרסתה בפרשת הולילנד ופרשות נוספות. בין היתר, אמרה לחוקרים גם כי אולמרט ביקש מדכנר מימון לדירתה בשכונת מלחה בירושלים. מחר יקיימו בפרקליטות דיון כדי להחליט כיצד לפעול. פרקליטי אולמרט הגיבו: "אשליות והצהרות שווא"

היא הייתה מזכירתו ואשת סודו המקורבת ביותר של אהוד אולמרט, אך היום (רביעי) מצאה את עצמה שולה זקן מצדו השני של המתרס, כשהגיעה למסור עדות בפני חוקרי המשטרה - נגד ראש הממשלה לשעבר. במשך 8 שעות היא השמיעה את גרסתה בפרשת הולילנד ובפרשות נוספות בהן הייתה מעורבת, במסגרת המגעים לחתימה על הסכם עדת מדינה.


זקן סיפקה בעדותה כמה וכמה הצהרות מרכזיות, גם בנושאים שבהם הקפידה בעבר לשמור על שתיקה. היא טענה בפני החוקרים כי אולמרט ביקש מאיש העסקים שמואל דכנר כסף עבור אחיו, ואף מספרת על שיחה שבעבר הכחישה שהייתה עדה לה, ובה אולמרט ביקש כסף כדי לכסות גירעון אליו נקלע.

 

זקן אף הפתיעה כשהעלתה פרשה ישנה יותר, ואמרה כי ראש הממשלה לשעבר ביקש מדכנר לממן את דירתה בשכונת מלחה בירושלים. בנוסף, היא הביעה נכונות לסייע ולהעיד גם בפרשות ראשונטורס וטלנסקי, בהן נקשר שמו של אולמרט, ובפרשות הנוגעות בשיבוש הליכי חקירה לכאורה.


בפרקליטות יקבלו לידיהם את החומרים, ומחר יתקיים שם דיון בו יוחלט כיצד לפעול בעקבות הדברים של זקן. ההחלטה תצטרך ליפול כבר בימים הקרובים, וייתכן שאפילו מחר, והיא עשויה להפוך את זקן באופן רשמי לעדת מדינה נגד אולמרט.


אולמרט עצמו שומר בינתיים על שתיקה מאז נודע דבר המגעים עם זקן. היום הוא מסר באמצעות פרקליטיו: "לכל אורך המשפט עלתה תמונה ברורה אחת ויחידה: אולמרט לא קיבל מעולם שוחד כלשהו, לא משמואל דכנר ולא מאף אדם אחר. תמונה זו לא תשתנה. הפרקליטות, אשר נמצאת במצוקה קשה, הולכת שבי אחרי אשליות והצהרות שווא שאין מאחוריהן דבר וחצי דבר".