BETA

17.02.2009

00:19

מבקר המדינה חושף: שוב שחיתויות באגודה למען החייל

שני נושאים מדוח מיוחד של לינדנשטראוס שמתפרסם היום: הראשון, נוגע למעורבותו של רה"מ אולמרט בתקצוב המכללה להנדסה בירושלים והשני - תיווך מעורר תמיהה בין מפעל הפיס לאגודה למען החייל

(2:48 דק')

כהונה רצופת חקירות ודו"חות של מבקר המדינה מסתיימת בעוד דו"ח, קטן אמנם, שבו יש לאולמרט חלק. במוקד הדו"ח עומדת המכללה האקדמית להנדסה ירושלים. המכללה הוקמה כדי לקדם את תחום ההיי-טק בירושלים, ובין מייסדיה היה ראש עיריית ירושלים לשעבר, אהוד אולמרט. מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, מזהה בדו"ח שימוש דרכים לא כשרות בדרך להגשמת הכוונות החיוביות.

בחודש אוגוסט 2005 אישר מינהל מקרקעי ישראל הקצאה של קרקע ומבנים, שהיו שייכים בעבר לחברת "בזק", למכללה החדשה. מחירה של הקרקע היה 10 מיליון שקלים, ואילו המבנים עלו 31 מיליון. אולם באופן מפתיע, אנשי המכללה שילמו רק את מחיר הקרקע. 31 מיליון שקלים לא הוזכרו בדרישת התשלום. במשך שנים אף אחד לא הבחין בכך, עד שהגיע החשב הכללי לשעבר ירון זליכה.

בראש המכללה עומד עוזי וקסלר, מקורבו של אהוד אולמרט. זליכה תיאר למבקר לחצים כבדים שהפעיל עליו אולמרט, בעת שהיה שר האוצר, לאשר מתן אשראי חריג למכללה. מאיר גלבוע, ראש האגף למלחמה בשחיתות במשרד המבקר, אומר כי ההיכרות רבת השנים בין אולמרט לעוזי ווקסלר הביאה ל"שכחה לגבות את הכספים".

החלק השני של הדו"ח עוסק בכספי האגודה למען החייל. בשנת 2004 נחתם הסכם בין האגודה לבין מפעל הפיס, לפיו בכל שנה תקבל האגודה 8 מיליון שקלים. בשנת 2006 הפך יעקב ברדוגו, לשעבר מנכ"ל מפעל הפיס, למתווך בין שני הארגונים שמטרה להגדיל את היקף התרומות המגיעות לאגודה למען החייל. לפי דו"ח המבקר, ההסכם בין ברדוגו לאגודה הבטיח לו 7% מכל סכום שיגייס ממפעל הפיס. הרווח שלו: 1.2 מיליון שקלים, למרות שלא הגדיל את היקף התרומות המגויס.