BETA

03.11.2011

22:22

עודכן:

איום השביתה: נתניהו לוחץ על האוצר להתפשר עם עיני

החל מיום ב', תתקיים שביתה כללית במשק, ובהסתדרות מעריכים שנתניהו מתכוון לנצל את הזמן שנותר כדי להפעיל לחץ על הצדדים להשיג פשרה. למשל, להכניס בשלב הראשון למתווה ההעסקה הישירה רק את עובדי הניקיון בשירות המדינה, ואת עובדי המגזרים הנוספים בהמשך. מאיפה המאמץ של נתניהו מגיע? בממשלה חוששים ששביתה עלולה להצית מחדש את המחאה החברתית

(3:26 דקות)