המלצת ועדת החקירה בכנסת: להגביל את האזנות הסתר

ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא האזנות הסתר סיימה היום את עבודתה והמליצה על הגבלתן של ההאזנות ועל הקמת מנגנון פיקוח ובקרה על המבצעים • יושב ראש הוועדה, ח"כ מנחם בן ששון: הוועדה לקחה על עצמה לדון בנושא זה ולחקור אותו כיון שרשויות ממשלתיות בחרו שלא לדון בו

ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא האזנות הסתר סיימה היום (ראשון) את עבודתה והמליצה בין היתר על הגבלת האזנות הסתר ועל הקמת מנגנון פיקוח ובקרה על מבצעי ההאזנות. המלצות הועדה יועברו מחר לאישור מליאת הכנסת.

חברי הוועדה המליצו לעגון בחקיקה את הגורמים המוסמכים ברשויות לפנות למשטרה ולבקש ביצוע האזנות סתר. בנוסף, הוצע לבחון אפשרות לתיקון סעיף הדיווח לוועדת חוקה.

הוועדה ממליצה כמו כן לעגן בחקיקה את הצורך לחייב את בית המשפט להתיר האזנת סתר, רק לאחר ששקל את חומרת העבירה, עוצמת החשד, הקשר בין היעד לעבירה ומשך ההאזנה. הבקשה להאזנת סתר יכולה להקיף גם מספר יעדים פוטנציאליים להאזנה.

על פי המלצה נוספת של הוועדה בכדי לבצע האזנות סתר במשך יותר מחצי שנה, יש צורך באישורו של ראש אגף החקיררות במשטרה, זאת בכפוף לשיקולו של בית המשפט על חיוניותו של ביצוע המשך ההאזנה לחקירה.

יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת מנחם בן ששון סיכם את הדיון ואמר כי : "הוועדה לקחה על עצמה לדון בנושא זה ולחקור אותו כיון שרשויות ממשלתיות בחרו שלא לדון בו. חברי הוועדה ראו חשיבות רבה בדיון מעמיק וכך עשו. לאחר כל הדיונים אני מאמין כי על הכנסת הבאה מוטלת חובת החקיקה בנושא." כמו כן שיבח יו"ר הוועדה את הגורמים המקצועיים שנכחו בדיונים ונתנו את משנתם בפני הוועדה.

הוועדה הוקמה בעקבות פרשת ההאזנות לחיים רמון

לפני כשנתיים אישרה ועדת הכנסת את הקמתה של הועדה בעקבות פרשת האזנות הסתר למשנה לראש הממשלה, חיים רמון. בראש הוועדה עמד יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת מנחם בן-ששון ממפלגת קדימה.

פרשת האזנות הסתר עלתה במהלך משפטו של שר המשפטים דאז, חיים רמון, שנאשם בביצוע מעשה מגונה בחיילת ה' ששירתה בלשכת ראש הממשלה. במהלך המשפט, התברר כי תוכנן של האזנות הסתר שביצעה המשטרה והיו בתיק החקירה, לא הועבר לידי סנגוריו של רמון.

בינואר 2007 רמון הורשע וכעבור חודשיים נידון ל-120 שעות של עבודות למען הציבור. בתום המשפט מינה היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, את השופט בדימוס שלום ברנר לבדוק את התנהלות המשטרה והפרקליטות סביב האזנות הסתר. ברנר קבע שהמשטרה פעלה ברשלנות, אך לא בזדון.

שר המשפטים, הפרופסור דניאל פרידמן, נותר לא מרוצה מהדוח של ברנר ומינה את השופט בדימוס ורדי זיילר לבצע בדיקה נוספת. זיילר קבע כי ייתכן שהמשטרה פעלה בזדון, והמליץ להקים ועדת בדיקה ממשלתית.

היועץ המשפטי לממשלה והשר לביטחון הפנים, אבי דיכטר, התנגדו למינויה של ועדה ממשלתית והוחלט ביולי האחרון כי מי שיחקור את ההאזנות יהיה מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, שזימן לצורך מתן עדות את עיקר המעורבים בפרשה.