דו"ח העוני: מצב המשפחות הנזקקות החריף

בעיצומו של המשבר הכלכלי, מתפרסם דו"ח העוני למחצית השנייה של שנת 2007 ולמחצית הראשונה של שנת 2008 המציג יציבות בכמות האנשים העניים. עם זאת, נתונים נוספים מצביעים על ירידה בהכנסות בקרב המשפחות שכבר נמצאות מתחת לקו העוני

בישראל 418 אלף משפחות עניות שהן 1.63 מיליון בני אדם, כך עולה מנתוני דו"ח העוני של המוסד לביטוח לאומי המתייחס למחצית השנייה של 2007 ולמחצית הראשונה של 2008. לפי דיווח בעיתון "הארץ", מספר המשפחות הנמצאות מתחת לקו העוני נשאר יציב בתקופה זו, לעומת הדו"ח של השנה שעברה.

עם זאת, הדו"ח מגלה כי המשפחות הנזקקות נחלשו עוד יותר וקיימת ירידה בשיעור של 2% בהכנסת המשפחות הללו. נתון מעניין נוסף מתייחס למספר המשפחות העובדות הנמצאות מתחת לקו העוני. בתקופה הנדונה, חלה עלייה מ-45.7% בשנת 2007 ל-46% במחצית הראשונה של שנת 2008. בקרב משפחות שאינן עובדות עלה שיעור העוני בלמעלה משני אחוזים.

נתון חיובי מצביע על ירידה בשיעור העוני בקרב אוכלוסיית הקשישים מ-22.6% בסוף שנת 2007 ל-22.2% בתחילת השנה הקודמת. שלמה סבירסקי, המנהל האקדמי של מרכז אדווה מזכיר כי "נתוני הדו"ח אינם משקפים את המשבר הכלכלי הבינלאומי המסתמן ואת המלחמה בדרום".

2007: ירידה בממדי העוני

הדו"ח לשנת 2007, הציג ירידה במדדי העוני, לראשונה בעשר השנים האחרונות. מספר העניים ירד בכ-44 אלף ועמד על 1,630,400, לעומת 1,674,800 בשנה שעברה. משמעות הדבר: ששיעור העוני ירד מ-24.5% לכ - 23.8%.

לראשונה מזה שנים, נרשמה ירידה בשיעור הילדים העניים וירידה בשיעור העוני בקרב משפחות גדולות, בשל גידול בהכנסה מעבודה. לפי הדוח, העוני בקרב משפחות עובדות נותר יציב, אך נמשכת מגמת העלייה בעומק העוני. גם בקרב הקשישים עלה במעט שיעור העוני.