BETA

19.01.2009

00:21

מבצע "עופרת יצוקה": יותר אירועי ירי דו צדדי

ארבעה מתוך תשעת החללים שנפלו בעזה היו כתוצאה מירי דו צדדי, שיעור גבוה מאוד בהשוואה למבצעים אחרים בעשור האחרון. אז מה קרה הפעם?

(2:11 דקות)

מבצע עופרת יצוקה מסמן שינוי במגמה הארוכה בצה"ל של צמצום מספר תקריות הירי הדו צדדי. בתום שבועיים של לחימה על הקרקע בעזה, מונה צה"ל עשרה אירועים של ירי דו צדדי, בהם נהרגו ארבעה חיילים, ו-33 נפצעו וזאת מתוך תשעה חיילים שנהרגו במהלך כל מבצע "עופרת יצוקה". מדובר במספר הנשמע גבוה מאוד, גם אם לוקחים בחשבון שמרבית הנפגעים הם מאירוע אחד - מירי הטנק על החפ"ק של גולני.

שתי התקריות הקטלניות של ירי טנק על כוחותינו נבעו מטעות בזיהוי, פגיעת המרגמות בצנחנים ביום שישי נבעה משגיאה בנתוני הירי.

גם בצה"ל מדברים על כך שהפעולה בשטח בנוי וצפוף, יחד עם הפעלת אש מאסיבית הם הגורמים הבולטים למספר התקריות הגבוה. עוד אומרים בצה"ל כי מספר הנפגעים מירי דו צדדי בולט על רקע המספר הנמוך יחסית של אבדות צה"ל כתוצאה מפעולת אויב.