סקר: 74% מהציבור תומך במבצע הקרקעי ברצועה

סקר חדש שערך מכון דיאלוג בעבור חדשות 10 מצביע על עלייה משמעותית בשיעור התמיכה בקרב הציבור במהלך הקרקעי בעזה. עוד עולה מהסקר כי חלה עלייה ניכרת בשביעות רצונם של הנשאלים מתפקודו של שר הביטחון ועלייה מתונה בשביעות רצונם מתפקודו של ראש הממשלה

סקר חדש שערך מכון דיאלוג בעבור חדשות 10 מגלה הערב (שלישי) כי שיעור התמיכה בקרב הציבור לגבי המבצע בעזה עלתה בשיעור ניכר. לעומת 19 אחוזים בלבד שתמכו בו במהלך השבוע שעבר, השבוע מזנקת התמיכה בו ל-74 אחוזים, ופחות מחמישית מהנשאלים מתנגדים לו.

בסקר נשאלו הנשאלים גם על שביעות רצונם מתפקודו של אהוד ברק כשר הביטחון. 68 אחוזים ענו כי הם מרוצים ממנו השבוע, לעומת 53 אחוזים בשבוע שעבר.

בניגוד לעלייה הניכרת בשיעור שביעות הרצון בקרב הנשאלים משר הביטחון, נרשמה עלייה מתונה למדי בשיעור שביעות הרצון בקרב הנשאלים מתפקודו של ראש הממשלה, אהוד אולמרט. על פי הסקר 38 אחוזים מהנשאלים מרוצים ממנו, עליה מתונה משבוע שעבר ו-48 אחוזים לא מרוצים.

לדברי פרשננו הפוליטי, רביב דרוקר, הנתונים הם צפויים ולא נסתרים מעיניהם של מקבלי ההחלטות. יחד עם זאת, כל אחד מהם משנן טוב מאוד את הלקח ממלחמת לבנון השנייה -בה בתוך יומיים שיעור שביעות הרצון מתפקודו של שר הביטחון דאז, עמיר פרץ, ירדה בתוך יומיים מ-80 אחוזי תמיכה לשיעורים נמוכים ביותר.

שיעור שביעות הרצון מראש הממשלה במשך השנתיים האחרונות עמדה על 14 אחוזים -שיעורי התמיכה הנמוכים ביותר שנמדדו אי-פעם, וכעת ישנה התעוררות מחדש בשיעור התמיכה בראש הממשלה.