מחקר חדש: בבית הכי קל להידבק במחלות

מחקר אמריקני חדש מוכיח כי דווקא בבית שורצים להם חיידקים מתחת לאף שלנו. במקום הראשון בפרטי הבית המדבקים ביותר - שלט הטלוויזיה - פשוט כי אנשים חולים נשארים בבית וצופים בה