BETA

קצר בתקשורת הוביל להצהרת לבני

לבני עשויה להתחרט על האוליטימטום שהציבה לסיומו של המשא ומתן הקואליציוני מאחר והוא כופה עליה לוח זמנים מיותר ומאחר ומקורה באי הבנה בין מחנה לבני לאנשי ש"ס. פרשנות

רביב דרוקר: ההצהרה של ציפי לבני היום (חמישי) נשמעת מאוד ממלכתית והיא בטח תקנה לה איזה שהן נקודות אבל יכול להיות שהיא תתחרט עליה, כי ההצהרה כופה עליה לוח זמנים לא מוצדק.

הכל התחיל בקצר בתקשורת ובאי הבנה שהיא שיאו של ניהול משא ומתן קצת שלומיאלי מצידה של לבני. הגיעו מספרים מהאוצר, הועברו לש"ס במסגרת תקציב הישיבות. ש"ס הרגישה שמרמים אותה בכלל כי זה תקציב שהובטח להם מלכתחילה ואז יצאו הצהרות בעיקר באתרי האינטרנט, בעיקר של תומך הממשלה, אריאל אטיאס שאמר - מרמים אותנו.

לבני באה ואמרה אם אפילו הוא אומר את הדברים האלה, אני הולכת ומודיעה להם "או או" והיא קבעה את לוח הזמנים הזה. בדרך התברר שבסך הכל היה מדובר באי הבנה גדולה, ועכשיו מסתבר שלבני מוסיפה 650 מיליון ש"ח לקצבאות ונציגיה רומזים שהם מוכנים לעלות ל-700 מיליון. בש"ס אומרים אולי אנחנו יכולים לרדת ממיליארד ל-900 מיליון. זה פער של 200 מיליון ש"ח. האם על זה נלך לבחירות? נדע ביום ראשון. או שלא.