החשב הכללי: המשמעת התקציבית תרמה ליציבות המשק

שוקי אורן, החשב הכללי במשרד האוצר, התייחס למשבר הכלכלי ולירידות החדות שנרשמו בבורסה בת"א שפוגעות בחיסכון הציבור בישראל וציין כי על אף כל זאת, החיסכון צבר בשנים האחרונות רווחים רציפים וכי כיום חלה נסיגה. עוד הוסיף אורן כי יש להבחין בין מה שקורה בישראל לבין מה שקורה במשק האמריקני. בעוד שבארה"ב המערכת היתה מאוד חשופה, בישראל קיימת משמעת תקציבית גדולה והדבר תרם ליציבות המשק

(2:27 דק')