BETA

06.10.2008

01:07

מבצע אובמה: גנרלים ישראלים בסרטון תמיכה חדש

חודש לבחירות בארה"ב ועושה רושם כי המועמד הדמוקרטי ברק אובמה מוביל בכל המדינות שיכריעו אותן. אם זאת, אחד הקהלים שהוא אינו מצליח בו כמו קודמיו הוא קהל הבוחרים היהודי, אליו מופנים בשלב זה עיקר המשאבים ולמי שחרד לקיומה של מדינת ישראל, מוצע סרטון תמיכה חדש בו שבעה גנרלים ישראלים לשעבר מסבירים מדוע בחירתו תשמור על ביטחונה של ישראל

(2:36 דקות)