BETA

02.09.2008

01:29

האם ניצב בר לב יעתור לבג"ץ?

ניצב אורי בר לב יוצא למאבק בהחלטת השר והמפכ"ל, כשמאחוריו תמיכה ציבורית. האפשרות הזמינה לפעולה: עתירה לבג"ץ. השאלה שתעלה לדיון היא - האם פיטורים של ניצב שלא רוצה לצאת ללימודים משום שהוא סבור שזה בזבוז כספי ציבור, הם פיטורים סבירים?

(02:16 דקות)