BETA

טיולים בחצר ושותפים לתא: מה מצפה לקצב בכלא?

ב-8 במאי, יהפוך הנשיא לשעבר שהורשע באונס לאסיר מן המניין. עדיין לא הוחלט לאיזה כלא הוא יגיע, אולם בשירות בתי הסוהר מדגישים כי קצב לא יזכה להטבות מיוחדות בגלל מעמדו. בין האפשרויות כשותפים לתא, שוקלים בשב"ס את השר לשעבר אברהם הירשזון בכלא חרמון, והשר לשעבר שלמה בניזרי שמרצה את עונשו בכלא מעשיהו

(2:33 דקות)