המלצות ועדת דורנר - יאומצו במלואן

ראש הממשלה יביא את ההחלטה לאישור הממשלה בישיבתה הקרובה ביום ראשון. על פי הדוח, הקצבה החודשית המשולמת לניצולים תועלה לשיעור של 75% מהפיצויים שמשלמת גרמניה. עלות היישום: 260 מיליון שקלים.

בשורה לניצולים: הממשלה תאמץ במלואן את המלצות ועדת דורנר לסיוע לניצולי השואה בישראל. משמעותה העיקרית של ההחלטה היא העלאת הקצבה החודשית המשולמת לניצולים לשיעור של 75% מהפיצויים שמשלמת גרמניה. ההמלצה נוגעת לכ-45 אלף ניצולים החיים בישראל, ועלות יישומה: 260 מיליון שקלים.

אולמרט יביא את ההחלטה לאישורה של הממשלה בישיבת הממשלה - ביום ראשון הקרוב. כמו כן הוועדה המליצה על סל שירותים סוציאלים לניצולים וכן על שינוי תפקוד הלשכה לשיקום נכים במשרד הביטחון.

ממשרד ראש הממשלה נמסר כי "לאחר השלמת עבודת המטה בנושא, נערך הערב דיון מסכם... בדיון הועלתה הצעת משרדי הרווחה והגמלאים לחרוג מהמלצות ועדת דורנר ולהגדיל את הסיוע גם לניצולי שואה נזקקים שמצבם הכלכלי קשה, באמצעות הכללת דמי ההבראה שמקבלים יתר הניצולים בחישוב גובה הקצבה, לצורך ההשוואה עם גובה הרנטה הגרמנית. המשמעות היא הפחתת התוספת שתינתן לכלל הניצולים, ומתן תוספת גם לקבוצה הנזקקת".

הוועדה הגישה את מסקנותיה לראש הממשלה לפני כחודש וחצי - וקבעה כי יש להתחיל את היישום בתוך 21 יום. הדוח הועבר לבדיקת מנכ"ל משרד ראש הממשלה רענן דינור. לאחר בחינת הדוח טענו במשרד ראש הממשלה כי יישומו עלול להביא לכך שדווקא רוב ניצולי השואה העניים ביותר, כ - 7,000 במספר, המקבלים כיום קצבה מהממשלה, לא יקבלו סיוע נוסף. דינור הדגיש אז כי "יש לשקול לעשות שימוש במסגרת התקציב ליישום דוח דורנר גם לצורך שיפור מצבם של מעגל הניצולים העניים ביותר". דורנר עצמה ביקרה בחריפות את העיכוב ביישום מסקנות הדוח.

המלצה נוספת שמופיעה בדוח מתייחסת להקמת מרכז מידע מנהלי בתוך הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר - זאת על מנת לשפר את השירותים הניתנים לניצולים. המלצה נוספת היא לשיפור השירותים הסוציאליים לניצולים.

בישיבת ממשלה שכינס אולמרט בנושא בסוף חודש יולי הוא ביקש משר הרווחה והשירותים החברתיים להבטיח שעד חודש ספטמבר תושלם ההערכות להפעלת מרכז מיצוי הזכויות, והנחה להקצות תקציבים לפרסום הנושא.

אולמרט אמר אז כי על הממשלה מוטלת האחריות להבטיח כי יינתן מענה להיבטים השונים שהופעו בהמלצות דוח דורנר".