ילדים עיוורים לא מקבלים ספרי לימוד

למרות חוק בנושא, ילדים עיוורים לא מקבלים ספרי לימוד מיוחדים, וההורים נאלצים לתרגם ספרי לימוד רגילים לכתב ברייל. במשרדי החינוך והתרבות מחלפים האשמות. משרד החינוך: הספרייה לעיוורים משרתת את כל אוכלוסיית העיוורים, ובתוכם גם העיוורים הלומדים במערכת החינוך. משרד התרבות: המשרד אמון על תרבות הפנאי של העיוורים