BETA

01.08.2008

00:02

עודכן:

אולמרט נחקר בפרשת ראשונטורס

החלה חקירתו הרביעית של ראש הממשלה, והפעם בפרשת "ראשונטורס". החוקרים יעמתו אותו עם מסמכים חדשים שהגיעו לרשותם. בפרקליטות מקווים להגיש כתב אישום עד סוף הקיץ

(01:10 דקות)

חוקרי המשטרה החלו בחקירתו הרביעית של ראש הממשלה, והפעם היא תתמקד בפרשת "ראשונטורס". החוקרים יעמתו את ראש הממשלה עם המסמכים שאספו במסגרת חיקור הדין המסמכים שכביכול מוכיחים ומחזקים את החשדות נגדו בדבר החשבוניות הכפולות והמשולשות. ובנוסף יעמתו אותו עם המסמכים החדשים שברשותם.

החוקרים כבר פנו לאולמרט בבקשה לתאם מועדים חדשים לחקירות מה שבעצם דרוש עוד לחוקרים זה שתי חקירות. אחת שתעסוק בפרשת מרכז ההשקעות, השנייה שתעסוק בפרשת כרמיה ואז יתחיל שלב הסיכומים בכל התיקים. אז יגבשו בפרקליטות החלטה האם לפצל את החקירות, האם לגבש כתב אישום בפרשה אחת או לגבש אם בכלל כתב אישום בפרשה הכוללת כשהמטרה היא לסיים עם כל הפרשה עד סוף הקיץ.

תזכורת: פרשת ראשונטורס צפה לפי בחודש שעבר ועל פי החשד, במהלך כהונותיו הציבוריות כראש עיריית ירושלים וכשר התמ"ת נהג אולמרט לפנות ולקבל מימון לטיסותיו לחו"ל, שנערכו במסגרת תפקידיו הציבוריים, במקביל ממספר גופים העוסקים בפעילות ציבורית לרבות מהמדינה. זאת כאשר כל אחד מהגופים התבקש בנפרד לממן את אותה הטיסה.

עוד על פי החשד סוכנות הנסיעות, ששירתה את אולמרט בנסיעותיו, הפיקה ושלחה לכל אחד מהגופים והארגונים הציבוריים השונים שמימנו את הטיסות חשבוניות נפרדות על שמם בגין אותן טיסות כאילו נשאו הן בלבד במימון הטיסה שתוארה בחשבונית. בדרך זו, סך הכספים שהתקבלו מהגופים השונים עבור אותה נסיעה עלה על ההוצאה האמיתית בגין הטיסות, ועודפי הכספים, בסכומים משמעותיים, שנתקבלו ע"פ החשד במרמה, הועברו לחשבון פרטי מיוחד על שם אולמרט שניהלה עבורו סוכנות הנסיעות. כספים אלה שימשו למימון נסיעותיהם הפרטיות לחו"ל של אולמרט ושל בני משפחתו.