"שכר הלימוד באוניברסיטאות יוכפל"

ח"כ שלי יחימוביץ' חושפת שני סעיפים מחוק ההסדרים: ביטול הסבסוד של לימודי תואר ראשון בחלק מהמסלולים וביטול תקצוב השמירה במוסדות החינוך • על הסעיף הראשון אמרה יחימוביץ' כי מדובר ב"הפרטה של ההשכלה הגבוהה בישראל - מהלך מסוכן ואנטי-שוויוני שאסור שיעבור" • בעניין ביטול תקצוב האבטחה הוסיפה: "חייהם של תלמידים באזורים חלשים יהיו הפקר"

שבוע בלבד אחרי הביקורת החריפה על חוק ההסדרים, במסגרתו מתכוון משרד האוצר לבטל את הארכת חופשת הלידה, חושפת חברת הכנסת שלי יחימוביץ' (העבודה) שני סעיפים נוספים של החוק: הכפלת שכר הלימוד באוניברסיטאות בחלק מן המסלולים וביטול תקצוב השמירה במוסדות החינוך.

לדברי יחימוביץ', בטיוטה של פרק מחוק ההסדרים המתייחס למשרד החינוך, מתכוון האוצר לבטל את הסבסוד של לימודי תואר ראשון במסלולי משפטים, חשבונאות ומנהל עסקים, ולהוציא את המסלולים האלה "לשוק החופשי". המשמעות המיידית של ההחלטה, על פי יחימוביץ', היא הכפלה לכל הפחות בשכר הלימוד במסלולים אלה.

"משמעות ההחלטה היא שרק סטודנטים ממשפחות מבוססות יוכלו להיות עורכי דין ורואי חשבון או ללמוד מנהל עסקים, מקצוע שהוא מסלול הכשרה לתפקידי ניהול", אמרה יחימוביץ'. "מסלולים אלה ייחסמו כליל לפני סטודנטים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך ובינוני. בפועל זו הפרטה של ההשכלה הגבוהה בישראל, מהלך מסוכן ואנטי-שוויוני שאסור שיעבור, כי אם יעבור יופרטו אחריו מסלולים נוספים, האוניברסיטאות ייחסמו לציבור ויועמקו פערי ההשכלה בישראל".

בסעיף נוסף של חוק ההסדרים מבקש האוצר לבטל את תקצוב השמירה והאבטחה בבתי הספר. הקיצוץ בסעיף זה ייעשה בתקציבו של המשרד לביטחון הפנים, המופקד על אבטחת מוסדות החינוך.
כיום עומד התקצוב לצורכי אבטחה של המשרד לביטחון הפנים על כ-140 מליון שקלים, וכעת מבקש האוצר, לטענת יחימוביץ', לקצץ אותם ולבטל את האבטחה. כמו כן, יקוצצו 15 מליון שקלים נוספים לצורכי אבטחה, המועברים למשרד החינוך לצורך מימון שמירה במוסדות שיש בהם יום לימודים ארוך.

"גם כאן האוצר עקבי במדיניות העמקת הפערים", אומרת יחימוביץ'. "הורים בבתי ספר באזורים מבוססים ורשויות חזקות ייקחו על עצמם את מימון השמירה, ומי שייפגעו וחייהם יהיו הפקר, יהיו רק תלמידים באזורים חלשים ממילא וברשויות העניות בפריפריה".