אושר: שילוב חינוך ממלכתי וחינוך המועשר בלימודי יהדות

הכסנת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הקמתו של מערך חינוך אשר ישלב בתוכו את הלימוד הממכלתי ולימודי יהודת נרבחים. יוזמי החוק , ח"כ אסתרינה טרטמן וח"כ מלכיאור, אמרו כי "החוק - תשובה לקיטוב הגובר בחברה הישראלית"

מליאת הכנסת אישרה אחר הצהריים (שלישי) בקריאה שנייה ושלישית את חוק החינוך היהודי המשולב, המורה על הקמתו של מערך חינוך המשלב את החינוך הממלכתי עם חינוך המועשר בלימודי יהדות.

הצעת החוק אותה יזמו חברי הכנסת אסתרינה טרטמן (ישראל ביתנו) ויו"ר ועדת החינוך, ח"כ מיכאל מלכיאור (עבודה-מימד), קובעת כי למוסדות החינוך המשולב תהיינה אותן מטרות העומדות בבסיסי החינוך הממלכתי בתוספת ההכרה בחשיבות החינוך לסובלנות והחיים המשותפים בין דתיים, חילוניים, ומסורתיים תוך מתן דגש לערכים יהודיים.

על פי הצעת החוק ישתלבו מוסדות החינוך המשולב במערכת החינוך הממלכתית על ידי הקמת אגף לחינוך משולב ומועצה לחינוך משולב כפי שהדבר נעשה לגבי בתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים. עוד קובעת הצעת החוק כי כל בית ספר בישראל יוכל להחליט האם להצטרף לזרם חינוכי זה. הצעת החוק תתוקצב בשלושה מיליון ש"ח בשנה הראשונה, שישה מיליון ש"ח בשנה השנייה ועד 25 מיליון ש"ח בשנה השלישית, אשר יועברו על ידי האוצר כתוספת לתקציב החינוך.

תלמידי החינוך היהודי המשלב יהנו מתנאים יחודיים אשר יאפשרו להם לממש את ייחודו של בית הספר. למשל, בחמש השנים הראשונות למעבר יקבל כל בית ספר שיצטרף לחינוך היהודי המשלב סיוע אשר ייועד להשתלמויות מורים, הכנת המורים והתלמידים לייעודו החדש של בית הספר.בנוסף, יוכרו לבית הספר שעות לימוד נוספות ויותר לו להמיר שעות לימוד לטובת לימודי היהדות.

כמו כן, כל בית ספר יזכה לרכז יהדות אשר תפקידו יהיה לעזור למערכת להטמיע את הזהות היהודית והערכים המשותפים בתוך חיי בית הספר וקהילתו. החוק גם קובע כי תוקם מועצה עליונה לחינוך היהודי המשלב, בדומה למועצת החמ"ד, אשר תהיה אחראית על תכני בית הספר, תוכניות הלימודים ואורח חיי בית הספר

לדברי ח"כ טרטמן, "מדובר בחוק חשוב שהשלכתו נוגעת לכולנו ברמת הפרט, העם והמדינה. בעזרת החוק המבורך הזה גם הציבור החילוני שפרוטה אינה מצויה בכיסו יקבל העשרה יהודית ערכית ובעזרתו אני בטוחה שנשיב ולו במעט את החיבור בין העם היהודי לתרבותו, לערכיו ולנכסי צאן הברזל שלו".