BETA

27.01.2011

17:17

עודכן:

מבקר המדינה קבע: גלנט פלש לשטח לא לו, ולא אמר אמת

מיכה לינדנשטראוס פרסם את עיקרי מסקנות בדיקתו בפרשת הקרקעות. בראש הדברים שני מסמכים החתומים על ידי האלוף, ובהם פרטים כוזבים בנוגע לאישורי הבנייה. "מהממצאים עולה חשש לכך שרשויות שונות נהגו בעניינו של האלוף גלנט בדרך מקלה ולפנים משורת הדין", כתב המבקר

(3:11 דקות)

מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, הציג היום (חמישי) את עיקרי מסקנות בדיקתו בפרשת הקרקעות של הרמטכ"ל המיועד, יואב גלנט. במרכז הפרשה עומדות הטענות כי גלנט פלש לשטח ציבורי במקום מגוריו במושב עמיקם. "אין מחלוקת, כי האלוף גלנט פלש לשטח לא לו", כתב לינדנשטראוס.

 

המסקנות כוללות תצהיר חתום על ידי האלוף שהוגש לבית המשפט ובו פרטים כוזבים בנוגע לאישורי הבנייה שקיבל. כמו כן, המבקר קבע כי גלנט פלש לשטח ציבורי ובמשך ארבע שנים נמנע מלפנות אותו. עוד נכתב כי קיים חשש שרשויות שונות נהגו בדרך מקלה ולפנים משורת הדין בענייניו של גלנט.

 

לינדנשטראוס העביר כבר אתמול את המסקֶנות ליועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין. במהלך ביצוע הבדיקה נפגשו עובדי המשרד עם כ-30 איש, שיש להם נגיעה ישירה ועקיפה לנושא, ונאספו אלפי מסמכים. ויינשטיין יכריע בזמן הקרוב אם להגן על מינויו של גלנט לרמטכ"ל בבג"ץ. הוא צפוי להודיע על החלטתו לראש הממשלה, בנימין נתניהו ושר הביטחון, אהוד ברק, כבר באמצע השבוע הבא.

  

המבקר מציין כי גרסתו של גלנט לגבי פלישה לשטח של כ-28 דונם ונטיעה של מטע זיתים בו, מעבר לשטח של 35 דונם שנמסרו לו, היא כי הטעות, בה הוא מודה ועליה הוא מצר, נעשתה על ידי קבלן מטעמו. לדבריו, הוא ביצע עבורו את הנטיעות בשטח שקיבל והמשיך לטעת ברצף עוד כ-28 דונם נוספים. "את הטעות, שהוא מגדיר כטעות בתום לב, הוא תולה בנימוקים הכרוכים במלאכת הנטיעות, בעוד לו עצמו לא הייתה, לפי הטענה, מעורבות בעניין", כתב המבקר.  

 

לינדנשטראוס קבע כי גלנט לא פינה את השטח במשך כארבע שנים. לפי המסקנות, גלנט הסביר שהוא העביר את הטיפול בעניין לבא כוחו, עו"ד מיכאל תשבי, שפתח במגעים עם גורמי המינהל והמושב. לדבריו, הוא ביקש להימנע מעקירת העצים הנטועים בשטח הפלישה בבחינת "אל נא תעקור נטוע", ולוותר על זכויותיו בעצים הנטועים, כך שיישארו בשטח. 

"השימוש החורג נמשך שנים ארוכות"

לגבי השימוש בשטח הציבורי שבסמוך לביתו למטרת יצירת דרכי גישה שנבנו ללא היתרי בנייה מצא המבקר כי האלוף עשה שימוש חורג בשטח הציבורי הפתוח המיועד לכלל, לצורך מעבר רק לכלי רכבו. "אין חולק, כי שטח ציבורי פתוח שייך לכלל הציבור, ובמקרה זה עשה האלוף גלנט שימוש בשטח לא לו. השימוש החורג נמשך שנים ארוכות", נכתב.

 

החלק הבא של מסקנות המבקר כולל מידע על תצהיר חתום על ידי האלוף שהוגש לבית המשפט השלום בחדרה ובו פרטים כוזבים בנוגע לאישורי הבנייה שקיבל. בכתב התגובה שהוגש מטעמם של גלנט ואשתו לבית המשפט צויין כי במהלך הבנייה התברר לשניים כי נדרשת להם תוספת בניה של כ-40 מ"ר במבנה המגורים והם פנו לרשויות התכנון טרם ביצוע תוספת הבניה על מנת לקבל את האישורים הנדרשים. תגובה זו נתמכה בתצהיר, שנחתם על ידי האלוף גלנט, ובו צוין כי למיטב ידיעתו העובדות המפורטות בכתב התגובה הן נכונות. ממסמכים שהגיעו לידי לינדנשטראוס עלה כי גלנט ביקש היתר בנייה הכולל את החריגות שעשה במהלך הבנייה רק לאחר תום העבודות, כדי להכשיר אותן בדיעבד.

 

"טענת האלוף גלנט ופרקליטיו בפנינו הייתה שלא ניתן היה בידם לברר את העניין עד תום לאור הזמן הקצר שעמד לרשותם ותשובת היועץ המשפטי לממשלה. מכל מקום, לדבריהם, אין מקום לזקוף לחובתו עניין שהיה בטיפולו של עורך הדין שניסח את המסמך", כתב המבקר.

"חשש שהרשויות השונות נהגו בעניינו של גלנט בדרך מקלה"

עניין נוסף שנבדק הוא מכתב בכתב יד וחתום על ידי גלנט אל המחלקה החקלאית במינהל מקרקעי ישראל בחיפה, שבו הוא מבקש לנטוע עצי זית בחלקה המצויה בחזקתו, אותה קיבל בשנת 2001 לצורך עיבוד עונתי. במכתב מצוין, כי החלקה מעובדת על ידו מזה מספר שנים, כאשר בפועל התברר כי החלקה לא עובדה על ידו.

 

בסיום דבריו ציין המבקר כי "מהממצאים עולה חשש לכך שרשויות שונות נהגו בעניינו של האלוף גלנט בדרך מקלה ולפנים משורת הדין, ולכך מצטרף חשש שהדבר אף נבע מרום מעמדו. לא ניתן להתעלם בהקשר זה גם מן התרבות הכללית הבלתי תקינה שנחשפה בפנינו במהלך הבדיקה באשר להתנהלות רשויות המינהל. בדיקת תפקודם של אלה ראויה לבחינה נפרדת".