BETA

גורמים בש"ס: הרב עובדיה הורה לפרוש מהממשלה

שני הגיבורים העיקריים שיכולים להפיל את הממשלה הם אהוד ברק ואלי ישי. מצד אחד הם לא רוצים להיות הראשונים שיתקעו את הסכין בגב, ומצד שני הם לא רוצים שהשני יעשה את זה לפניהם. פרשנות

(1:04 דק')

פרשנות: שני הגיבורים העיקרים שיכולים להפיל את הממשלה הזאת הם אלי ישי ואהוד ברק. מצד אחד, הם לא רוצים להיות הראשונים שיתקעו את הסכין בגב, ומצד שני הם לא רוצים שהשני יעשה את זה לפניהם.

אצל אלי ישי אומרים: אנחנו החלטנו לצאת מהממשלה, אנחנו מחפשים סיבה טובה והסיבה שמצאנו היא קצבאות ילדים. היום הלך ישי לפגישה עם אולמרט, וברור להם שהם לא יקבלו את זה וכבר מכינים את הקרקע. הם אפילו יודעים לספר שכחלק מהכנת הקרקע הרב עובדיה הורה לאלי ישי לצאת על רקע קצבאות הילדים.

השאלה היא באיזה מהירות מתקדמת אותה הכנת הקרקע בש"ס, משום שמהצד השני אצל אהוד ברק הם אומרים שבמוקדם או במאוחר הוא יהיה חייב לקצוב את זמנה של הממשלה הזאת. בתווך נמצא ראש ממשלה חלש פוליטית שמתקשה למנות אפילו שר תיירות ויו"ר ועדת כספים.