BETA

24.02.2008

19:26

עודכן:

ועדת סל התרופות התכנסה לדיון מסכם בהרכב הסל

חברי הועדה התכנסו במעלה החמישה על מנת לקבוע את הרכב סל התרופות לשנה הקרובה. קבוצת חולים הפגינו במקום בדרישה להוסיף לסל תרופות נוספות

(0:19 דק')