BETA

10.12.2007

23:20

עודכן:

מדינת כל אזרחיה?

שאלת הגדרתה של ישראל כמדינה יהודית עלתה במו"מ באנאפוליס והפכה לשיח בעולם הערבי. רשת הטלוויזיה אל ג'זירה עשתה שידור מיוחד ברמאללה שעוסקת בנושא, בו השתתפו בין היתר אחמד טיבי ושמואל מורה. הנושא רלוונטי לא רק לערבים אזרחי ישראל, אלא גם לכל מי שממתין לזכות השיבה, ומבין שהכרה בישראל כמדינה יהודית עשוייה לפגוע בסיכויי החזרה לישראל

(11:27 דק')