BETA

18.10.2007

20:32

עודכן:

מזוז למבקר המדינה: לבחון את הצו למניעת פיטורי זליכה

היועץ המשפטי לממשלה פנה ללינדנשטראוס, כדי שיבחן את החלטתו להגן על זליכה מפני פיטורין. לפני כשבועיים הוציא לינדנשטראוס צו הגנה לזליכה, בנימוק שמדובר בחושף שחיתויות. לדברי מזוז, המשך כהונתו מהווה פגיעה באינטרס הציבורי. בתגובה אמר המבקר כי יעשה כל מאמץ שהחלטתו בפרשה תינתן עד 15 בנובמבר

(1:44 דק')

היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, פנה הערב (חמישי) למבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, בבקשה שיבחן מחדש את החלטתו לתת צו זמני המונע את פיטורי החשב הכללי של האוצר, ירון זליכה. בתגובה אמר לינדנשטראוס כי יעשה את כל המאמצים לקבל החלטה בנושא עד ל-15 בנובמבר.

לפני כשבוע הודיע לינדנשטראוס כי הוא מעניק צו הגנה זמני לזליכה מפני פיטורין, בנימוק שמדובר בחושף שחיתויות. זליכה ביקש את הגנתו של המבקר לאחר שפרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה דחו את בקשתו, וטענו כי ההחלטה שלא להאריך את חוזהו היא בסמכות שר האוצר.

במכתב ששיגר ללינדנשטראוס, התייחס מזוז לתיאורים של צמרת משרד האוצר בדבר "יחסי עבודה קשים ובעייתיים, של זליכה ואמר כי כהונתו פוגעת באינטרס הציבורי. בתוך כך, הזכיר את העדויות שנשמעו מאנשי צמרת האוצר, שתיארו "יחסי עבודה קשים עד בלתי אפשריים (של זליכה), ובמיוחד עם ראשי האגפים איתם הוא נדרש לעבדוה משותפת ומתואמת יומיומית". בתוך כך, הפנה לדבריו של נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר, לפיהם "המשך כהונת זליכה עלול לפגוע במשק".

"מדובר במצב מתמשך, הולך ומחריף", כתב מזוז, "וממילא גם הפגיעה באינטרס הציבורי היא קשה ומתמשכת". לדבריו, אין בפנייתו כדי להקל ראש או להמעיט מחשיבות ההגנה על חושפי שחיתות, אך ציין כי נחלש החשש שהפסקת העסקתו של זליכה תצטייר כתגובה על תלונות שהגיש.

לינדנשטראוס אמר בתגובה כי צוות בדיקה מיוחד שהוקם לבדוק את התלונה ממשיך באופן מזורז לשמוע עדים ולאסוף ראיות. לדבריו, בדיקת הצוות נערכת תוך תשומת לב לתפקודו הראוי של משרד האוצר ואגף החשב הכללי.

זליכה הוא זה שהתלונן בפני המבקר על פרשת מכירת גרעין השליטה בבנק לאומי, שבעטייה נחקר אולמרט. הוא ביקש את הגנתו של המבקר, לאחר שפרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה דחו את בקשתו וטענו, כי ההחלטה שלא להאריך את חוזהו היא בסמכות שר האוצר.

חוזה העסקתו של זליכה במשרד האוצר עתיד להסתיים לקראת סוף החודש. בסוף חודש אוגוסט בישר שר האוצר לחשב הכללי, כי כהונתו לא תוארך. לפיכך צפוי זליכה לעזוב את תפקידו עם סיום חוזהו. בתחילת השנה הביע זליכה את רצונו להמשיך בתפקיד מתוך "מחויבות להגן על הקופה הציבורית ממעשי-שחיתות", כלשונו.