BETA

11.10.2007

22:58

עודכן:

שר המשפטים מקדם הצעה להגבלת זמן בחקירות

ועדת השרים לענייני חקיקה תדון בשבוע הבא בהצעת חוק שמקדם פרידמן, להטלת הגבלת זמן של חקירות ותביעות. המשטרה והפרקליטות מתנגדות להצעה

(1:41 דק')

ביום שני תדון ועדת השרים לענייני חקיקה בהצעת חוק שמקדם שר המשפטים דניאל פרידמן, שתגביל את משך זמן החקירה והטיפול בתביעה. להצעה זו שותפים רבים בכנסת , והיא צפויה להתקבל ברוב גורף. הפרקליטות והמשטרה מתנגדות בתוקף להצעה, וטוענות כי אין להן את המשאבים בשביל זה. פרידמן טוען כי ההצעה הכרחית משום שלא יתכן שחקירות ותביעות ימשכו שנים רבות כל כך כפי שנעשה היום.