BETA

20.08.2007

00:59

עודכן:

מחלוקת מזרח תיכונית

סעודיה, כמי שמייצגת האינטרסים של ארה"ב באזור, מסוכסכת עם סוריה. בלב המחלוקת עומדת העמדה כלפי איראן והמערב. בתקופה האחרונה העימות עולה מעל פני השטח

(6:12 דקות)