BETA

02.08.2007

01:14

עודכן:

מצרים וחמאס בעימות סביב סגירת מעבר רפיח

מצרים לא פותחת את הצד המצרי של מעבר רפיח למעבר לעזה, בעיקר בשל שיקולי ביטחון לאומי. חמאס סבור כי מצרים מנסה להעניש את שלטונו בעזה, ויש אומרים שאבו מאזן הוא זה שביקש לסגור את המעבר, על מנת להפעיל לחץ על חמאס

(5:03 דק')