הכנסת אישרה: חוק העמלות יכנס לתוקפו תוך מספר שבועות

ועדת הכלכלה אישרה בקריאה שלישית את חוק עמלות הבנקים, שיגביל את מספר העמלות ויפקח עליהן

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה בקריאה שלישית את חוק עמלות הבנקים.

הצעת החוק קובעת צמצום כמות העמלות מ-450 עמלות שונות ל-100, איסור העלאת עמלות ללא אישור מפקח, איסור הוספת עמלות ללא אישור מפקח, איחוד שמות העמלות בכל הבנקים ואיסור על כפל עמלות. החוק ייכנס לתוקפו בתוך כמה שבועות.

הבנקים הפעילו לאחרונה מכבש לחצים על חברי הכנסת, על מנת למנוע את אישור הצעת החוק. על פי ההערכות, הבנקים יפסידו ביחד כמילארד שקלים בשנה בשל החוק. עד אז הם מנסים לצמצמם נזקים, ומציעים לחברי הכנסת שינויים בסעיפי הצעת החוק. אך יו"ר ועדת הכלכלה, משה כחלון, הודיע למפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, כי הוועדה לא תקבל את ההצעות המיטיבות עם הבנקים

ועדת החקירה הפרלמנטרית שחקרה את נושא העמלות בחודשים האחרונים הוקמה לאחר שהרשות להגבלים עסקיים מצאה כי יש תיאום בין הבנקים בנוגע לגובה העמלות.