BETA

מצרים מאשימה מצרי, אירי ויפאני בריגול לטובת ישראל

המצרי, מהנדס בסוכנות הגרעין המצרית, נעצר בעוד שני האחרים לא אותרו. על-פי האישום, המהנדס העביר מידע על הגרעין המצרי למוסד הישראלי

(2:20 דק')

מצרים מאשימה מהנדס בסוכנות הגרעין שלה בריגול לטובת ישראל. לפי האישום, הוא קיבל מחשב נייד ו-17 אלף דולרים משני סוכני מוסד.

על-פי כתב האישום שהוגש נגד מוחמד סאבר, המהנדס המצרי, הוא העביר לשני סוכני מוסד, אחד עם אזרחות יפאנית והשני עם אזרחות אירית, מידע על תכנית הגרעין המצרית. סאבר נמצא כעת במעצר. כתבי אישום הוגשו גם נגד שני הסוכנים, שלא נעצרו.

לפני כחודשיים האשימה מצרים ארבעה בני אדם אחרים בריגול לטובת ישראל. שלושה מהם היו ישראלים.