BETA

30.11.2006

22:43

עודכן:

התכנית "הכיוון ההפוך" מציגה חזית אחת נגד הכרה בישראל

החמאס מחזיק קצר את הפלסטינים, אבו מאזן כמעט נחנק, ושני המשתתפים בתכנית הפופולארית, "הכיוון ההפוך", מציגים רק כיוון אחד - שניהם מתנגדים להכרה במדינת ישראל

(4:58 דקות)