BETA

21.08.2007

01:25

עודכן:

המטרה מקדשת את האמצעים

הקרן לידידות בין יהודים לנוצרים, שייסד הרב יחיאל אקשטיין מציגה את ישראל של 2007 כמדינה ענייה ומוכת טרור, הכל לצורך גיוס תרומות.

(03:36 דקות)