BETA

05.09.2017

20:39

עוד לפני גלימת השופטת: אסתר חיות - בימיה בלהקה הצבאית

היום מונתה חיות לנשיאת בית המשפט העליון, וזו הזדמנות מצוינת להיזכר בעברה כאסתי אבני, בלהקת פיקוד המרכז. הסולנית אז הייתה דורית ראובני, ויחד עמה בלהקה היו גם אלי גורשטיין ועוזי חיטמן המנוח

אסתר חיות מונתה היום (שלישי) לנשיאת בית המשפט העליון במקום מרים נאור. לפני הרבה שנים, בטרם החלה בקריירה המשפטית שלה, שירתה חיות בלהקת פיקוד המרכז. יחד איתה שירתו אז דורית ראובני הסולנית, אלי גורשטיין ואפילו עוזי חיטמן זיכרו לברכה.