BETA

07.08.2007

19:59

עודכן:

ברק ושמגר נפגשו עם פרידמן על רקע המשבר עם בייניש

נשיאי ביהמ"ש העליון לשעבר, אהרן ברק ומאיר שמגר, נפגשו עם שר המשפטים, דניאל פרידמן, על רקע המשבר בין השר לנשיאת בית המשפט העליון, דורית בייניש. לא נמסרו פרטים על תוכן הפגישה

(1:46 דק')

נשיאי בית המשפט העליון בדימוס, אהרן ברק ומאיר שמגר, נפגשו הערב (שלישי) עם שר המשפטים, דניאל פרידמן, על רקע המשבר בין השר לנשיאת בית המשפט העליון, דורית בייניש. המשתתפים לא מסרו פרטים על תוכן הפגישה, אך במערכת הפוליטית והמשפטית מצפים להצהרות בנושא בימים הקרובים.

ברק ושמגר יזמו את הפגישה עם פרידמן, על מנת לדון עמו בעצמאות המערכת המשפטית, ובניסיונותיו לערער את מעמדו של בית המשפט העליון ושל העומדת בראשו, בייניש. השניים סבורים כי ההתקפות של השר נגד בית המשפט העליון ונגד בייניש אינן מוצדקות.

פרידמן ובייניש החליפו מהלומות בחודשים האחרונים, על רקע הרפורמות שמציע פרידמן במערכת המשפטית. בשבוע שעבר הפיצה בייניש לתקשורת מכתב חריף במיוחד, בו היא יוצאת נגד הצעתו של פרידמן להקים ועדת איתור למינוי נשיאי בתי משפט וסגניהם.

בתגובה, מתח פרידמן ביקורת על החלטתה של בייניש להגיב לתכתובת פנימית ביניהם בעיתונות, והבהיר כי מטרתו לחזק ולשפר את מערכת המשפט ולהגביר את אמון הציבור בה. כמו כן גינה פרידמן את התמקפות נגדו, במכתב מטעם משרד המשפטים. "ההתקפות המתוזמרות על שר המשפטים, החל ממכתבה של הנשיאה ועבור בהופעותיהם של השופטים בדימוס, מתאפיינות בכך שהן מבוססות על ביטויי גנאי ואינן מתייחסות לגופו של עניין ומצטיינות בכך שאף אחת מהן איננה בוחנת את ההצעות של השר באופן ענייני" נכתב בתגובה.

לפני כחודשיים יצאה בייניש בהתקפה חריפה נגד הצעת החוק של פרידמן שאושרה במליאת הכנסת, לפיה תוגבל כהונת נשיאי בתי משפט וסגניהם לשבע שנים. "מתקשה אני להבין את תכלית החוק המוצע ואת תרומתו לשיפור ניהול בתי המשפט. לגישתי, הצעת החוק מיותרת ואינה פותרת אף אחת מהבעיות האקטואליות הממתינות למענה במערכת בית המשפט" כתבה בייניש.

הבכירים תומכים בבייניש

נשיאי בתי המשפט הבכירים הודיעו לאחרונה לפרידמן כי לא יהיו מוכנים לדון עמו בתוספת התקנים שהשיג למערכת המשפט, ללא נוכחותה של נשיאת בית המשפט העליון.

במכתב ששלחו נשיאי בתי המשפט לשר המשפטים נכתב: "הננו מאשרים בתודה את הזמנתך לפגישות עם הנשיאים, כל אחד בנפרד, לענין תקני שופטים. נוכחנו לדעת כי נשיאת בית המשפט העליון לא שותפה במהלך האמור. מסורת רבת שנים היא, שנשיא בית המשפט העליון עומד בראש המערכת השיפוטית. לפיכך, לא נוכל להיענות להזמנתך, כל עוד לא תואם הנושא בינך לבין כבוד הנשיאה דורית בינייש".

בייניש: פרידמן מקדם תוכניות מסוכנות משיקולים לא ענייניים

נשיאת בית המשפט העליון, דורית בייניש, כתבה מכתב חריף במיוחד, שהופץ לאמצעי התקשורת, בו היא יוצאת נגד הצעתו של שר המשפטים דניאל פרידמן להקים ועדת איתור למינוי נשיאי בתי משפט וסגניהם. לדברי בייניש, לא יתכן שמינוי שופטים לנשיאי בתי משפט יעשה ללא התייעצות עם בית המשפט, ולא יתכן שיוזמות כאלו יעלו מבלי להיוועץ בה תחילה.

לכתבה המלאה