"תיירים יש להם מחירים אחרים"

בדיקת חדשות 10 מעלה כי בבתי המלון של רשתות פאתל ושרתון קיים תעריף מיוחד לתיירים, הגבוה מהתעריף אותו משלמים נופשים ישראלים. שמואל צוראל מנכ"ל התאחדות המלונות: "התאחדות המלונות המליצה המלצה ברורה לכל חבריה להימנע מכל צורה של הפליית מחיר"

(03:35 דקות)