"לא יכול להיות שניצור רפואה לעשירים ורפואה לעניים"

השבוע תעלה לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק "בנק דם טבורי ציבורי" של ח"כ משה כחלון (ליכוד). מטרת ההצעה להגדיל את המאגר הציבורי של מנות הדם הטבורי ב- 1000 מנות, אשר ימומנו על ידי המדינה. בנק דם טבורי ציבורי עשוי להציל חולי סרטן הנזקקים להשתלת מח עצם ושאינם בעלי אמצעים לרכוש מנות דם

(02:15 דקות)