מפקחים על הקייטנות

מפקחים של משרד החינוך בודקים את התנהלות הקייטנות וממליצים להורים: לוודא שעל כל 20 ילדים מופקד מדריך מבוגר ושלעובדים יש אישור מהמשטרה שהם אינם עברייני מין

(02:03 דקות)