BETA

18.07.2007

15:07

עודכן:

המבקר: הממשלה כשלה בטיפול בעורף

מבקר המדינה פרסם דו"ח חמור שעוסק בטיפול בעורף במלחמת לבנון השנייה. לינדרשטראוס מצביע על ליקויים חמורים וכשלים שפגעו במוכנות העורף ומכוון אצבע מאשימה אל אולמרט, פרץ, חלוץ והאלוף גרשון

(3:17 דק')

דו"ח מבקר המדינה על הטיפול בעורף בתקופת מלחמת לבנון השנייה פורסם. הדו"ח, על 17 פרקיו, מצביע על ליקויים רבים, חלקם חמורים ביותר, הנוגעים למוכנות רשויות השלטון לטיפול בעורף בעת חירום ולתפקוד הממשלה, ראש הממשלה אהוד אולמרט, שר הביטחון לעבר עמיר פרץ, השרים והגופים האחראים לביצוע – לרבות הרמטכ"ל לשעבר רא"ל דן חלוץ ומפקד פיקוד העורף האלוף יצחק גרשון – בזמן המלחמה בכל הנוגע לטיפול בעורף.

מבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדרשטראוס, כותב כי ממצאיו מלמדים כי ממשלות ישראל לא עשו במשך שנים את המוטל עליהן בעניין הערכות העורף, כנדרש, ולא קיימו הערכת מצב כוללת ואופרטיבית על תפקודו בשעות חירום. המבקר מציין כי מדובר במחדלים חמורים שנמשכו שנים רבות ותרמו לשחיקה ביכולת הטיפול באוכלוסייה האזרחית בעת מלחמה.

לגבי מלחמת לבנון השנייה, קובע המבקר כי דרגי הביצוע (רה"מ, שר הביטחון, שרי הממשלה, הרמטכ"ל ומפקד פיקוד העורף) כשלו באורח חמור בתהליכי קבלת ההחלטות, בהערכה ובביצוע הנוגעים לטיפול באוכלוסייה האזרחית שבעורף. המבקר כותב בי "קברניטי המדינה השקיעו את מירב המאמצים בלחימה בלבנון ולא בטיפול בעורף שהיה נתון לפגיעה רחבת היקף כבר מימיה הראשונים של המלחמה... משנתגלתה בעת המלחמה אי בהירות בנוגע לאחריותם של הגופים המטפלים בעורף ומולה – ממדיה הקיצוניים של מצוקת תושבי הצפון ראוי היה כי ראש הממשלה והשרים ייטלו אחריות וינקטו צעדים אופרטיביים מיידים לתיקון הכשלים בזמן אמת. זהו המבחן החשוב של המנהיגות. זה לא נעשה".

האטימות כלפי העורף בצמרת צה"ל (1:16 דק')

גם הממשלות הקודמות אשמות

לגבי מוכנות העורך לשעת חרום המבקר מציין, כי העורף הישראלי לא היה ערוך כראוי למלחמה, חרף העובדה שלפחות משנת 1991 היה ידוע כי הוא משמש מטרה לאויבי ישראל וחשוף לפגיעתם. הליקויים הם במישור החוקי, במישור ההתכוננות ובמישור הביצוע. המבקר מציין גם, כי מוכנות הרשויות המקומיות לעתות חירום הייתה ירודה, המקלטים הקיימים בכל המגזרים בעורף נועדו לשהות קצרה ואינם מתאימים לשהות ממושכת. על פי המבקר, לאוכלוסייה נרחבת אין הגנה ממשית בעת התקפת טילים.

יהמבקר מצא "כשלים חמורים בתפקוד הרשויות בעת מלחמת לבנון השנייה" בנושא הטיפול בעורף. למרות שראש הממשלה הנחה להערך ל"מציאות חדשה בעורף" הנושא לא נבחן כנדרש והמשקל שניתן לו בתהליך קבלת ההחלטות לא היה ראוי. המבקר מותח ביקורת על העובדה שלמרות שהפגיעה בעורף הייתה צפויה וידועה מראש ולמרות כבר בתחילת המלחמה היו פגיעות בעורף, לא קיימה המלחמה במשך 18 ימים מיום פרוץ המלחמה דיון הערכת מצב בנושא. המבקר קובע כי גם לאחר שהתגלו הבעיות הטיפול בבעיות של רה"מ, השרים והגופים האחראים היה תגובתי, לא יזום וחלקי, בלתי הולם ונעשה באיחור רב.

גם ממשלות ישראל הקודמות לא עשו די, לפי המבקר, בכדי להבטיח את מוכנות העורף למלחמה אך המבקר מדגיש שהממשלה הנוכחית לא הפעילה תוכניות מגירה, שהיו מוכנות, לטיפול ושליטה בעורף אף שתוכניות אלו היו יכולות לספק כלים ופתרונות לחלק ניכר מהבעיות שהתגלו.

המבקר טוען שפיקוד העורף אימץ גישה מצמצמת בנוגע לתפקודו במלחמה – דבר ש"תרם לכשלים שאירעו". אי הפעלת המשאבים וכוח האדם של פיקוד העורף הם, לפי המבקר, מחדל רציני ביותר. המבקר מציין כי בזמן המלחמה הורה שר הביטחון עמיר פרץ למפקד פיקוד העורף לבצע פעולות שונות, אך פעולות אלו לא בוצעו ע"י האלוף יצחק גרשון, בין היתר בשל האופן שבו הבין את כוונת הרמטכ"ל.

ש מי שזוכה לשבחים בדו"ח המבקר, שמציין כי החלל שהותירו הרשויות התמלא בידי גופים פרטיים וציבוריים, אשר "בתרומתם בעת המערכה מתגלה רוח של אחווה, אחדות ושותפות גורל הראויות לכל שבח", על פי המבקר. גם תפקוד המשטרה בזמן המלחמה זוכה לשבחים מהמבקר, אם כי הוא מציין שבחלק מהמקרים היא טיפלה בנושאים שאינם בתחום אחריותה.

מבקר המדינה מסכם את הדו"ח שלו באומרו כי "ראש הממשלה, שר הביטחון לשעבר, שר הממשלה, הרמטכ"ל לשעבר ומפקד פיקוד העורף, כל אחד על פי חלקו, כשלו באורח חמור בקבלת ההחלטות, בהערכה ובביצוע הנוגעים לטיפול בעורף בעת מלחמת לבנון השנייה. הליקויים החמורים מגיעים עד כדי 'ליקוי מאורות' בטיפול בעורף בעת המלחמה בצפון".

יותר מ-150,000 נותרו ללא מקלט

במשך חמש שנים לא נערכה בדיקה מקיפה של מצב המקלטים בצפון ופיקוד העורף לא הנחה את הרשויות המקומיות כיצד לתחזקם. גם בקרית שמונה שבה ידעו על בעיות במקלטים – לא נעשה דבר כדי לתקן את הליקויים

(לידיעה המלאה)

עשרות רקטות סמוך למצבורי חומרים מסוכנים

למרות ששנתיים לפני המלחמה התריע המבקר על היעדר מיגון של מצבורי החומרים המסוכנים – המאגרים נותרו חשופים לפגיעות. במהלך המלחמה, רקטות רבות נחתו ליד מיכלים לא ממוגנים ורק בנס נמנע אסון כבד. המבקר קובע גם כי השר להגנת הסביבה לא מילא את תפקידו במלחמה כפי שהתחייב מהחלטות הממשלה

(לידיעה המלאה)