מעדיפים פיתות

למעלה משבועיים שמאפיות אינן מייצרות עוד לחם אחיד. פרט לשר התמ"ת, אלי ישי, שמסרב להעלות את המחירים, העדרו של הלחם המפוקח מתקבל באדישות. סקרים מעלים כי השכבות החלשות מעדיפות מוצרים לחם אחרים, שאינם נמצאים בפיקוח ממשלתי, כמו פיתות

(01:55 דקות)

למעלה משבועיים שמאפיות אינן מייצרות עוד לחם אחיד ופרט לשר התעשייה והמסחר, אלי ישי, שמסרב להעלות את המחירים, העדרו של הלחם המפוקח מתקבל באדישות.

הסבר לכך יכול לספק סקר, לפיו השכבות החלשות מעדיפות מוצרים לחם שלא נמצאים בפיקוח ממשלתי כמו פיתות ולחמניות.

ביטול הפיקוח על מחירי הלחם יכול להקל על השכבות החלשות. המאפיות ממנות את הלחם שבפיקוח באמצעות העלאת מחיריהם של מוצרי הלחם האחרים, בין היתר פיתות ולחמניות, שהם כאמור, המוצרים המבוקשים ביותר על ידי העשירונים התחתונים.

שר התמ"ת אלי ישי אומר בתגובה כי: "עוד לא פותחה הנוסחה הסטיטסטית שתגלה מה הוא אחוז העניים שבוחרים לשקר באשר לצריכת הלחם שלהם, מחמת הבושה".