BETA

נתניהו פועל לקיים בבאזל אירוע תמיכה בישראל בהשתתפות בכירים אירופאים

לכבוד 120 שנים לקונגרס הציוני הראשון, מעוניין ראש הממשלה לקיים אירוע תמיכה לקראת סוף אוגוסט ביחד עם חתני פרס נובל יהודים, בכירים בקהילה היהודית וגם מנהיגים אירופאים. מזכיר הממשלה היה בביקור הכנה במקום