BETA

31.01.2017

22:43

בקשת החנינה של אולמרט: גורמים משפטיים - הסיכוי נמוך

שנה עברה מאז החל ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט לשאת את עונשו והיום מוגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה. עיקרה של בקשת החנינה היא תרומתו של רה"מ לשעבר למדינה, הודעתו המוקדמת על הפרישה ונסיבות המשפט. מהם סיכוייה?