BETA

04.12.2016

23:21

"למה אני צריכה לפחד מהמשטרה?": אזרחית שלא השתתפה בהפגנה נפגעה מזרנוק מים

במשך שבועיים שכבה רחלי בבית חולים לאחר שנפגעה מזרנוק מים של משאית מים משטרתית. לדבריה, הפעלת הזרנוק נועדה לפזר מפגינים חרדים בכביש בר-אילן שבירושלים, ונעשתה כאשר כמעט לא היו מפגינים באזור

תגובת המשטרה לתקרית התזת המים: "הנערה כנראה עמדה בסמוך למפגינים, ולאחר ששמעה את הוראות השוטרים להתפזר עדיין בחרה להישאר בחזית".